Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF, sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en neem deel aan een Kwaliteitskring (vergadering met collega’s uit de regio).

 

Janneke Vonk

Mijn naam is Janneke Vonk. Ik woon in Rijswijk NB en ben moeder van een zoontje* (mei 2010) en twee dochtertjes (september 2011 en november 2014).
Ik heb de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht en ben daar in 2003 afgestudeerd. Sindsdien ben ik werkzaam in deze praktijk als logopedist en praktijkhouder.
Het leuke van mijn werk vind ik de afwisseling. Elke patiënt is anders en elke hulpvraag is anders. En het is een uitdaging om bij iedereen een passende aanpak en behandeling te vinden en zo te proberen het probleem op te lossen.
Ik ben werkzaam in de praktijk in Gorinchem op dinsdag en donderdag.
Kijk hier voor de nascholingscursussen die ik gevolgd heb tot nu toe.

Bijscholing Janneke

2004:

 • Kenmerkende taalaspecten bij leerlingen met autisme spectrumstoornissen (Auris).
 • Luisteren: de basis voor communicatie (Transfergroep Rotterdam)
 • LIS/LLR informatie- en demonstratiedag (NVLF)

2005:

 • Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM) van Marion Blank (CED groep)

2006:

 • Oromyofunctionele therapie (OMFT) (Nabij Rotterdam)
 • Stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd (Fontys)
 • Lezing: Onderzoek en behandeling van velofaryngeale stoornissen (HU)

2007:

  • Symposium: Spraak-taalstoornissen bij kinderen (Onderwijs & Voorlichting)
  • Hyperventilatie en dysfunctioneel ademen (HU)
  • Symposium: Multidisciplinaire aspecten van taal-spraakstoornissen bij kinderen (UMC St. Radboud)
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie (Pro-Education)

2008:

   • Studiedag Marktwerking (NVLF)
   • Stemtherapie bij beroepssprekers (HU)
   • Seminar: Op zoek naar semantisch pragmatische problemen bij kinderen (Pro-Education)
   • Foniatrie (Koel)
   • Lezing: Stottersymptomen en stottergedrag een individuele aanpak (HU)
   • Diagnostiek en behandeling bij kinderen met een schisis (NVLF)
   • Positioneren en profileren (Koel)

2009:

   • Stagebegeleiderscursus (HU)
   • PROMPT: introduction to technique (Fontys)
   • Diagnostiek en behandeling van spraaktaalstoornissen bij meertalige kinderen (NVLF)
   • BKW (HU)
   • Stagebegeleiding tweedejaars stagiaire (HU)

2010:

   • Werkgroep CB artsen (Trend-I)
   • Diagnostiek en verslaglegging bij kinderen met spraak-taalstoornissen (indicatie cluster 2) (Kentalis)
   • Leespraat (St. Scope)
   • Stagebegeleiding eindstage (HU)2011:
   • DTL(NVLF)
   • Gebruik van de Myoscanner OMFT (HU)
   • Symposium OMFT (HU)
   • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling (HU)
   • Stagebegeleiding tweedejaars stagiaire (HU)

2012:

   • NLP: Effectief communiceren met NLP (HU)
   • Beelddenken (Kwaliteitskring)
   • Werken met de Meldcode Kindermishandeling (AMK, Ministerie van volksgezondheid)
   • Mindmappen (Kentalis)

2013:

  • Signalering en gespreksvoering bij kindermishandeling en huiselijk geweld (Kind & Communicatie)
  • Studiedag: het belang van alle taalaspecten bij leesonderwijs (Auris)
  • Stagebegeleiding eindstage (HU)

2014:

  • Workshop Mindmappen
  • Manuele facilitatie van de larynx (Bernhoven Ziekenhuis)
  • Narratieve Taal Teken Therapie (NTTT) (C. Blankensteijn)
  • Lax Vox voor stemproblemen

2015:

 • Studiedag: Stem up to date, diagnostiek, logopedisch stemonderzoek en behandeling
 • Alumnidag Logopedie Hogeschool Utrecht
 • Scholing: Hou van mij zoals ik ben (Talentkids)

2016:

 • Studiedag: Meta Taal
 • Update stotteren, logopedie & richtlijn
 • Werkconferentie: Weerzin in zorg, weer zin in zorg

2017:

 • DCM (stotteren) + Verdiepingsdag
 • Alumnidag Logopedie Hogeschool Utrecht
 • Logopediesymposium CAI (Computer Articulatie Instrument)

2018:

 • Kinesiotaping in de logopedie