Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF, sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en neem deel aan een Kwaliteitskring (vergadering met collega’s uit de regio).

Mijn naam is Laura van der Heiden-den Haan. Ik woon in Gorinchem, ben getrouwd en heb twee dochters. In juli 2005 studeerde ik af aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Utrecht. Ik werkte sinds mijn afstuderen in een paar verschillende praktijken in de omgeving, en ben sinds januari 2011 mede-praktijkhouder en logopedist in deze praktijk. Ik heb lang getwijfeld over mijn toekomstige beroep, maar heb de goede keuze gemaakt; dit werk is echt mijn passie! Met iedere individuele patiënt tot een goed eindresultaat te komen, is altijd weer een leuke uitdaging, en ik houd van de afwisseling van werken met volwassenen, tieners en kinderen. Ik ben op maandag in Gorinchem aanwezig en op donderdag in Herwijnen.

View Laura van der Heiden- den Haan's profile on LinkedIn

 Bijscholingen:

2006:

 • Dag van de Foniatrie (HU)
 • Stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd (Y. van Zaalen)
 • Introductie Totale Communicatie (Effatha Guyot)

2007:

 • Verbale Ontwikkelingsdyspraxie (Pro Education)
 • Symposium Multidisciplinaire aspecten van taal-spraakstoornissen bij kinderen (UMC St. Radboud)
 • Symposium: Spraak-taalstoornissen bij kinderen (Onderwijs & Voorlichting)

2008:

 • Toepassing stemtherapiemethoden in lezen, spreken en zingen (HU)
 • Cursus Foniatrie (St. Koel)
 • Oromyofunctionele therapie OMFT (HU)
 • Lezing: diagnostiek en behandeling bij kinderen met schisis (NVLF)

2009:

 • Stagebegeleiderscursus (HU)
 • PROMPT: introduction to technique (Fontys)
 • Diagnostiek en behandeling van spraaktaalstoornissen bij meertalige kinderen (NVLF)
 • BKW (HU)
 • Stagebegeleiding tweedejaars stagiaire (HU)

2010:

 • Diagnostiek en verslaglegging bij kinderen met spraak-taalstoornissen (indicatie cluster 2) (Kentalis)
 • Stagebegeleiding eindstage (HU)

2011:

 • DTL (NVLF)
 • Gebruik van de Myoscanner OMFT (HU)
 • Symposium OMFT (HU)
 • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling (HU)
 • Manuele facilitatie van de Larynx (Bernhoven Ziekenhuis)
 • Stagebegeleiding tweedejaars stagiaire (HU)

2012:

 • Neuro linguïstisch programmeren: Effectief communiceren met NLP (HU)
 • Beelddenken (Kwaliteitskring)
 • Werken met de Meldcode Kindermishandeling (AMK, Ministerie van volksgezondheid)
 • Mindmappen (Kentalis)

2013:

 • Wat je leest ben je zelf, studiedag over taalstoornissen en lezen (Auris)
 • Stagebegeleiding eindstage (HU)

2014:

 • Narratieve Taal Teken Therapie (NTTT) (C. Blankensteijn)
 • Workshop Lax Vox (Kwaliteitskring)
 • Workshop Doelgericht en SMART: Transparant handelen in de logopedie (NVLF)
 • Alumnidag Logopedie; lezingen over diverse vormen van problematiek.
 • Woord voor Woord studiedag over woordenschatontwikkeling (Auris)

2015:

 • Hou van mij zoals ik ben (Talentkids)
 • Alumnidag Logopedie; lezingen over diverse vormen van problematiek.
 • Stem up to date: lezingen en workshops

2016:

 • Metataal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS.
 • Update stotteren en gebruik richtlijn
 • Verdiepingscursus OMFT (oromyofunctionele therapie)
 • Update stotteren, logopedie en richtlijn

2017:

 • Alumnidag Logopedie Hogeschool Utrecht
 • Logopediesypmposium: diagnosiek van Spraakstoornissen bij kinderen

2018:

 • Kinesiotaping in de logopedie

2019:

 • Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson&Paden
 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en Meertaligheid