Spraak en Taal

U kunt bij ons terecht als u merkt dat uw kind:

 • Moeite heeft met het begrijpen van taal (taalbegrip)
 • Niet of nauwelijks spreekt
 • Minder goed spreekt dan leeftijdsgenootjes
 • Slecht te verstaan is
 • Slist
 • Geen goede zinnen kan formuleren
 • Moeite heeft met het uitspreken van bepaalde klanken
 • Weinig woorden gebruikt en/of begrijpt (woordenschat)
 • Spraakproblemen heeft als gevolg van een schisis
 • Problemen heeft in de spraak en/of taal als gevolg van slechthorendheid
 • Weinig contact maakt
 • Moeite heeft met luisteren in een rumoerige omgeving (b.v. in de klas)
 • Regelmatig iets niet goed verstaat of begrijpt
 • Moeite heeft met het fonemisch bewustzijn (rijmen, hakken en plakken, letterkennis, auditief geheugen, etc.) (vanaf groep 2)
 • Moeite heeft met het onthouden van langere opdrachten
 • Te weinig gericht is op luisteren

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van diverse spel- en oefenmaterialen, waarbij plezier voorop staat! Daarnaast krijgt u gerichte adviezen waarmee u thuis aan de slag kunt met uw kind. We werken graag samen met de opvang of school om de behandeling zo effectief mogelijk te maken.

Lezen en Schrijven

Heeft uw kleuter moeite met rijmen, hakken en plakken?
Heeft uw kind moeite met lezen/spelling?

Dan is het vaak handig om eens te kijken of er met logopedie iets gedaan kan worden. We beginnen met een intake, waarin we bepalen of en zo ja welk onderzoek nodig is. Aan de hand van de resultaten bespreken we met u of behandeling nodig/wenselijk is en zo ja, stellen we met elkaar de doelen daarvoor op.  Vervolgens ontvangt u adviezen over het stimuleren van het lezen en schrijven in het dagelijks leven en worden gerichte oefeningen meegegeven.

Twijfelt u of logopedie voor uw kind nodig is, neemt u dan gerust contact met ons op voor overleg.Mondgedrag

U kunt bij ons terecht als u merkt dat u of uw kind:

 • voortdurend door de mond ademt
 • slist
 • een zuiggewoonte heeft (duimen, vingerzuigen, speenzuigen)
 • verkeerd slikt (met de tong tegen of tussen de voortanden)
 • een verkeerde tonghouding heeft (tong laag en/of te ver voorin de mond)

Meestal wordt er gewerkt met oromyofunctionele therapie (OMFT), een effectief en intensief oefenprogramma voor het aanleren van correct mondgedrag, waarvan de resultaten spectaculair kunnen zijn.

Adem en Stem – Volwassenen

U kunt bij ons terecht als u last hebt van:

 • Een hese of schorre stem
 • Keelpijn
 • Vermoeidheid na langer spreken
 • Veelvuldig keelschrapen, kuchen of hoesten
 • Hyperventilatie
 • COPD/Astma
 • Organische stemproblemen, zoals stembandverlamming, poliepen, stembandknobbeltjes (gediagnosticeerd door een KNO-arts)

Wij maken gebruik van verschillende soorten behandelmethoden om de klachten zo snel mogelijk te laten verminderen of verdwijnen. Zo kunnen ontspannings-, houding-, adem- en/of stemoefeningen gedaan worden, en ontvangt u adviezen voor in het dagelijks leven. Een aantal behandelmethoden die wij gebruiken zijn o.a. Lax Vox (bubbelen), manuele facilitatie van de larynx (een vorm van massage) en kinesiotaping.Adem en Stem – Kinderen

U kunt bij ons terecht als uw kind last heeft van:

 • Een hese of schorre stem
 • Keelpijn
 • Vermoeidheid na langer spreken
 • Veelvuldig keelschrapen, kuchen of hoesten
 • Hyperventilatie
 • COPD/astma
 • Organische stemproblemen, zoals stembandverlamming, poliepen, stembandknobbeltjes (gediagnosticeerd door een KNO-arts)

Wij maken gebruik van verschillende soorten behandelmethoden om de klachten zo snel mogelijk te laten verminderen of verdwijnen. Zo spelenderwijs mogelijk kunnen ontspannings-, houding-, adem- en/of stemoefeningen gedaan worden en ontvangt u adviezen voor in het dagelijks leven van uw kind.

Verstaanbaarheid volwassenen

U kunt bij ons terecht als u:

 • Door anderen niet goed verstaan wordt
 • Binnensmonds/onduidelijk spreekt
 • Te snel spreekt
 • Moeite heeft met de uitspraak van bepaalde klanken
 • meertalig bent en moeite heeft met de uitspraak van het Nederlands

Samen met u verkennen we wat het probleem is en in welke situaties u hier last van heeft. Vervolgens gaan we gericht op uw hulpvraag aan de slag door middel van diverse oefeningen en technieken.